Axborot texnologiyalari xizmati

Manzil: Toshkent shahri

Boshlig‘i: Sharipov Mirsultan Miragzamovich
Telefon: 268-00-76

Qabul kunlari:
har kuni 8.00 – 11.00

Axborot texnologiyalari xizmati, “TShTT” filialining strukturasini o‘zgarishi va Axborot Hisoblash Markaz (AHM)ining qayta tashkillashtirish asosida tuzildi.

“O‘zbektelekom” aktsioner kompaniyasi “Toshkent Shahar Telefon Tarmog‘i” filial (“O‘zbektelekom” AK “TShTT” filiali)ining Axborot Hisoblash Markaz (AHM), 1974 yili Respublika Aloqa vazirligining Respublika Axborot Hisoblash Markaz (RAHM) bo‘lib tashkil etilgan edi. Axborot Hisoblash Markaz (AHM) 1996 yili “TShTT” ochiq turdagi aktsionerlik jamiyati tarkibiga, so‘ngra 2003 yili “O‘zbektelekom” aktsioner kompaniyasi ““Toshkent Shahar Telefon Tarmog‘i”” filial (“O‘zbektelekom” AK “TShTT” filiali)ining tarkibiga kiritilgan.

Axborot texnologiyalari xizmati – “TShTT” filialining ma’lumot uzatish tarmoqlari qo‘llab-quvvatlash hamda Internent tarmog‘ini administrasiyasi ishlarini olib boradi. Ma’lumot uzatish tarmoqlarinihg loyihalash va rivojlantirih DATA markazi boshqaruv xizmati ishlarining muhim yo‘nalishlaridan biridir.

Inglizcha | O'zb | Ruscha