Aloqa uchun

Qo‘llab-quvvatlash xizmati birlamchi raqami

Telefon: 1084

Telefon uchun arizalarni qabul qilish

Телефон: 1086

Telefon hisobingizni tekshiring

Телефон: 1058

TShTT marketing bo’limi

Telefonlar: + (998-71) 233-63-06, 238-73-30
E-pochtasi: market4@upr.tshtt.uz

TShTT veb-xosting bo‘yicha maslahatlar

Telefon: 2000020

Call –tsentr bo‘yicha ma’lumotga bog‘lanish

Sait: callcenter.tshtt.uz
E-pochtasi: info@cc.tshtt.uz

Inglizcha | O'zb | Ruscha