Tariflar

AK “O‘zbektelekom” kompaniyasida “yagona oyna” printsiplari asosida tashkil etilgan xizmatlar sotuvining ochilishi munosabati bilan, jismoniy va yuridik shaxslar uchun Internet tariflari Uzonline saytiga joylashtirildi.

Изменения и дополнения N3 в прейскурант №125-1/7 «Тарифы на услуги телекоммуникаций, устанавливаемые АК «Узбектелеком» на договорной (свободной) основе». Введен с 1.05.2017.

Изменения и дополнения в прейскурант №125-1/7. Введен с 1.03.2017.

Изменения и дополнения N1 в прейскурант №125-1/7. Введен с 10.05.2016.

125-1/1 – sonli Pereyskuranti. Universal telekommunikatsiya xizmatlariga tariflar me’yoriy darajasi.1.07.2016 kiritilgan.

125-1/2 – sonli Pereyskuranti. Alohida telekommunikatsiya xizmatlariga tariflar me’yoriy darajasi. 1.07.2013 kiritilgan.

125-1/7 – sonli Pereyskuranti. AK “O‘zbektelekom” shartnomasi (erkin) asosida ko‘rsatilgan, Telekommunikatsiya xizmatlariga tariflari, bu yerda o‘zbek tilida. 1.07.2016 kiritilgan.

Kushimcha tarif

Web-xosting qo‘shimcha xizmatlari

Videotelefon xizmatlariga tarif rejalari

Inglizcha | O'zb | Ruscha